Sterke relaties, ruimte voor verschil

Christien Oudshoorn helpt leiders en groepen om een cultuur te creëren waarin verschillen benoemd en gewaardeerd worden. En om effectief en vrijmoedig om te gaan met de spanningen die daarbij naar boven komen.

Om mooie dingen neer te zetten heb je goede mensen nodig. Maar nog belangrijker is wat er gebeurt tussen die mensen. Als onderlinge relaties sterk zijn, dan ontstaat er ruimte om dingen uit te proberen, om verschillen te onderzoeken en samen tot vernieuwing en verbetering te komen. En… als er sterke relaties zijn dan durven we meer van onszelf te laten zien, met al onze wijsheid, rariteiten en unieke standpunten.

Dit zorgt niet alleen voor innovatie en effectiviteit, maar ook voor betrokkenheid en werkplezier.

Zodra mensen bij elkaar komen ontstaan er spanningen; je wilt je authentieke zelf zijn, maar ook geaccepteerd worden door de groep, er zijn gezamenlijke doelen, maar ook persoonlijke agenda’s, we willen ons uitspreken maar ook de sfeer goed houden, we willen inspraak geven en krijgen, maar ook slagvaardig blijven, etc. Niet altijd makkelijk dus om samen te werken. Afhankelijk van de groep én van de taak die er ligt, is het steeds weer zoeken naar een dynamisch evenwicht.

Leiderschap gaat dus grotendeels over het bouwen van relaties, omgaan met verschillen en voortdurend zoeken naar het goede evenwicht voor dat moment en de specifieke taak.

Website door BlueBird Media. | Algemene Voorwaarden