Faciliteren

Er moeten knopen doorgehakt worden, maar het proces zit een beetje vast. Er moet koers bepaald worden en je wil inspraak vragen aan burgers/ medewerkers/ belanghebbers, maar hoe doe je dat? Er is een conflict waar je als team niet uitkomt. In al dit soort situaties kom ik graag begeleiden. Door authentiek, stevig en niet oordelend te zijn, help ik een sfeer creëren waarin veel gezegd én ook veel gehoord kan worden. Deelnemers verbazen zich er vaak over, hoeveel beweging er in een dag(deel) al kan ontstaan in situaties die al lang vast leken te zitten.

Faciliteren 1

Faciliteren bij conflicten

Of het nou twee bestuursleden zijn die niet samen door een deur kunnen, of twee teams die elkaar niet vertrouwen, bij de meeste conflicten, die al langer spelen, is er in meerdere of mindere mate sprake van polarisering.

Van verschillende kanten komen mensen steeds meer vast te zitten in het eigen gelijk en het wordt steeds moeilijker om nog open en nieuwsgierig te zijn. In mijn benadering van het gesprek hierover laat ik me inspireren door de theorieën van Bart Brandsma over polarisatie en gebruik ik de techniek van Deep Democracy die zorgt dat er weer beweging komt en we bijvoorbeeld ook de overeenkomsten weer kunnen zien.

Faciliteren 2

Faciliteren van participatie bijeenkomsten (in gemeentes)

Onder andere door de Omgevingswet, zijn veel gemeenten aan het zoeken naar manieren om participatie van burgers vorm te geven. Dit is vaak nog een hele uitdaging.

Wat doe je als op inspraakavonden alleen de mensen komen die overal tegen zijn? Of de mensen die een heel specifieke persoonlijke agenda hebben en daarmee de avond domineren? Ik denk graag mee met het ontwerpen en vormgeven van de avond. Sleutelelementen voor een succesvolle avond zijn een helder speelveld (waarop wordt input gevraagd en hoeveel ruimte is er voor inspraak?), goed verwachtingsmanagent en duidelijke spelregels.

Faciliteren 3

Faciliteren bij besluitvorming(strajecten)

Met een (grote) groep mensen een goed besluit nemen valt nog niet mee. Te veel inspraak wordt vaak geassocieerd met verlamming en besluiteloosheid.

Maar ‘mensen niet mee laten beslissen’ leidt vaak tot punten die eindeloos terugkomen op de agenda, smoesjes, afspraken die niet na worden gekomen of mensen die afhaken. Ik ondersteun groepen, bij het ontwerp van het besluitvormingsproces (wanneer, welke bijeenkomst met wie en waarover wordt dan besloten op welke manier?) en bij de concrete facilitering van die bijeenkomsten.

Website door BlueBird Media. | Algemene Voorwaarden