Organisatie- en cultuurverandering

Organisatieverandering is per definitie ook cultuurverandering. Als processen anders worden ingericht dan heeft dat invloed op hoe we met elkaar omgaan. Nieuwe processen en procedures ontwerpen heeft weinig zin als we de mensen niet meekrijgen. Ik ondersteun organisaties in veranderingsprocessen door een sparringpartner te zijn voor het management, door mee te denken over het ontwerp van het veranderingstraject (wat is het ‘verhaal achter de verandering’, ‘wie zijn sleutelpersonen om mee te krijgen’, ‘waar kunnen we het beste beginnen’, ‘wat zijn de belangrijkste knelpunten’, etc.) en door bijeenkomsten te faciliteren. Klanten met wie ik gewerkt heb waarderen mijn scherpe analyse, mijn eerlijke en kritische blik en mijn pragmatische benadering.

Organisatie- en cultuurverandering 1

Zelfsturing en zelforganisatie

Kan je top-down besluiten dat je team of organisatie zelfsturend moet worden? Betekent zelfsturing dat er helemaal geen management meer nodig is? Wat als zelfsturende teams beslissingen nemen die niet passen binnen de bredere visie van de organisatie? Wat zijn randvoorwaarden voor een effectief, zelfsturend team? Veel organisaties die streven naar (meer) zelfsturing worstelen met dit soort vragen.

Lees meer
Organisatie- en cultuurverandering 2

Diversiteit en Inclusie

Moeten we juist wel of juist niet met quota werken? Wie mogen er allemaal meepraten als het gaat over diversiteit? En wie mogen er meebeslissen? Is het eerlijk om iedereen gelijk te behandelen of juist niet? In hoeverre moet de meerderheid zich aanpassen aan de minderheid, en andersom? Veel organisaties die streven naar diversiteit en inclusie worstelen met dit soort vragen.

Lees meer
Website door BlueBird Media. | Algemene Voorwaarden