Diversiteit en Inclusie

Moeten we juist wel of juist niet met quota werken? Wie mogen er allemaal meepraten als het gaat over diversiteit? En wie mogen er meebeslissen? Is het eerlijk om iedereen gelijk te behandelen of juist niet? In hoeverre moet de meerderheid zich aanpassen aan de minderheid, en andersom? Veel organisaties die streven naar diversiteit en inclusie worstelen met dit soort vragen.

Innovatie en sociale veiligheid

Een organisatie waarin veel verschillende stemmen aanwezig zijn en al die stemmen ook gewaardeerd en gehoord worden heeft een flinke streep voor op organisaties waar dat niet zo is. Innovatie ontstaat als er ruimte is om te experimenteren en dingen anders te doen. In een inclusieve cultuur voelen mensen meer ruimte om zichzelf te zijn en zijn de relaties over het algemeen sterker. Hoe meer mensen zich thuis voelen in de organisatie, hoe meer mogelijkheden er zijn om talent aan te trekken en om aansluiting te vinden bij diverse klanten.

Status quo ter discussie

Meer ruimte maken voor verschillen betekent echter ook dat de bestaande status quo opeens ter discussie staat en dat vinden wij mensen lang niet altijd makkelijk. Het is dan ook niet zo gek dat het streven naar inclusie vaak weerstand oproept. Het is belangrijk dat mensen vaardigheden hebben om op momenten dat dit speelt op een goede manier met elkaar in gesprek te gaan; eerlijk en kritisch, maar ook kwetsbaar en persoonlijk.

Ondersteuning

Ik ondersteun op verschillende manieren het proces naar meer inclusie; keynotes die leiden tot meer bewustzijn op deze onderwerpen, sparring- en ontwerppartner van het management, faciliteren van (lastige) gesprekken, etcetera.

Website door BlueBird Media. | Algemene Voorwaarden