Zelfsturing in organisaties

In zijn bestseller ‘Reinventing organizations’ pleit Laloux voor veel meer beslissingsbevoegdheid op de werkvloer. Door medewerkers verantwoordelijk te maken voor operationele beslissingen op hun eigen werkvlak, creëer je meer betrokkenheid en autonomie en maak je optimaal gebruik van de wijsheid van eenieder.

Verlamming en frustratie

Toch kunnen zelfsturing of zelforganisatie in de praktijk ook leiden tot besluiteloosheid, stroperigheid en weinig transparante besluitvorming. Als een team van gelijken samen een beslissing moet nemen, ontstaat er niet vanzelfsprekend een democratisch, goed doordacht proces. Om dat te bereiken is het onder andere belangrijk dat mensen de vaardigheden hebben om goed met elkaar in gesprek te gaan, dat het speelveld waarover ze inspraak hebben helder is en dat er gezorgd is voor passende ondersteuning en facilitering.

Ondersteuning

Ik ondersteun organisaties in dit proces door sparring- en ontwerp partner te zijn voor het management, door het faciliteren van gesprekken en door training in Deep Democracy; een krachtig hulpmiddel om inclusieve besluiten te nemen.

Website door BlueBird Media. | Algemene Voorwaarden